Liv-Grete Skjelbreid Poirée

— Eg har aldri tenkt på å skifte dialekt. Det er her i Hålandsdalen eg har vakse opp, og det ville vore heilt unaturleg for meg å leggja om, seier skiskyttaren som for tida er heime med barn i magen.

Mannen hennar, Raphael Poirée, har også begynt å få dreis på Fusa-dialekten.

— Eg har ikkje snakka bokmål med han for at han skulle forstå betre. No er det dialekten min han forstår best, seier Skjelbreid Poirée.

Ho har aldri modifisert språket for at folk frå andre stader i landet betre skal forstå.

— Nei, viss det er noko som er uklart, reknar eg med at folk spør opp igjen. Eg er stolt av bygda mi, og inntrykket er at det er slik for folk flest som bur her, seier ho.

Bjørn Jensen

— Då vi begynte på skule på Eidsvåg og Åstveit gjorde bergensarane narr av dialekten vår. Vi vart regelrett mobba. Dei fleste klassekameratane mine endra dialekt då, men eg gjorde det aldri, seier Bjørn Jensen.

Salhusvinskvetten har gjort dialekten til eit av varemerka sine, og alle i laget snakkar slik dei har lært frå dei var små.

— Eg var veldig kry av å vere frå Salhus, og såg opp til både Ivar Medaas, Salhuskvintetten og Jon Eikemo. Difor har eg halde på dialekten. Men dei som veks opp i dag har ikkje så mange å sjå opp til her ute lenger. Dei fleste ungdommane snakkar bergensk no, så det ser ikkje lyst ut. Om to generasjonar er nok Salhus-dialekten borte, spår Jensen.

Han tykkjer det er svært viktig at folk held på dialekten.

— Det er forferdeleg kjedeleg når alle snakkar likt. Det blir færre og færre av originalane, seier Jensen.

Oddvar Torsheim

— Riksmål er eit steinknusarspråk, seier Oddvar Torsheim frå Førde.

— Kva meiner du med det?

— Ein kjend mann sa ein gong at dansk var ein talefeil og at Oslo-mål er ubrukeleg. Eg er litt einig med han, seier kunstnaren og originalen.

Han snakkar aldri noko anna enn nynorsk, og let seg ikkje påverke om folk ikkje forstår kva han seier.

— Då gjentar eg meg sjølv kraftig. Det brukar gå bra, men ikkje i Danmark. Der berre går folk når eg snakkar høgre, seier mannen som har sunge både Beatles og Bob Dylan på Sunnfjord-dialekt.

— Ein skal hugse kor ein kjem frå, og Sunnfjord er ein flott plass. Vi har namn som Jakob Sande og Nikolai Astrup her, seier Torsheim.

Per Ståle Lønning

— Stord-dialekten er blitt mykje meir lik den dialekten dei snakkar i Haugesund, meiner TV 2-mannen Per Ståle Lønning.

Han har ikkje budd på Stord dei siste 27 åra, men held framleis på dialekten sin.

— Eg har tilpassa dialekten min til nynorsk sidan eg flytta frå Stord. Vi måtte velje veit du i NRK om vi ville halde oss til bokmål eller nynorsk, og eg kunne sjølvklart ikkje velje bokmål. Det var altfor fjernt, seier Lønning.

Han trur dialektar blir utvatna fordi folk ikkje er medvitne om språket sitt.

— Dette har med folk sine haldningar å gjere, og ungdommen. Dei er ikkje opptekne av å halde på språket, seier Lønning.

Siv Fossåskaret

— Eg flytta til Bergen då eg var berre 18 år, og begynte å arbeide i ein barnehage. I starten måtte eg ta meg saman for ikkje å seie «melk» i staden for «mjølk» til ungane. Eg hadde eit medvite forhold til det den gongen. No er det berre heilt naturleg for meg å snakke dialekten min, seier NRK-journalisten Siv Fossåskaret frå Ålvik i Hardanger.

Den første tida ho var i radioen, kom det klager på dialekten hennar.

— Folk sende brev og ringde. Dei spurde om eg ikkje kunne vere snill å jenke meg litt. Det var sjølvklart ikkje aktuelt, seier Fossåskaret.

Som fleire av oss jenter, snakka ho østlandsdialekt då ho leikte med dokker som lita.

— Eg gjekk inn i ei rolle, men når eg er meg, er det naturleg å halde på identiteten min, seier journalisten.

Frode Grodås

Fotballkeeper Frode Grodås er opphaveleg frå Hornindal i Nordfjord. Det er ikkje lenger så lett å høyre. Sjølv vedgår han at han miste kontrollen på språket sitt ein gong på 90-talet.

— Eg flytta til Oslo og vart lærar. Det var då problema starta. Eg begynte å forandre dialekten for at elevane skulle forstå, og det vart etter kvart heilt gale. Eg miste rett og slett kontrollen. Dialekten min vart ein vill blanding av alt mogleg, seier Grodås.

Han høyrde det godt når han såg tv-intervju med seg sjølv at dialekten var heil øydelagd, men han klarte likevel ikkje å gjere noko med det.

— I 1993 fekk eg knoteprisen og moderen var forbanna på meg, seier Hønefoss-keeperen.

Men no tykkjer han det går litt betre.

Underteikna er ikkje så sikker etter samtalen vår.

— Eg har teke meir grep om dette etter at eg slutta som lærar, seier Grodås.