— Dette liker jeg ikke. At en stortingsrepresentant, som i tillegg er medlem av finanskomiteen, oppfordrer til sivil ulydighet synes jeg lite om. Det er en klar arbeidsdeling mellom regjering, storting og kommunene. Kommunene må gå i dialog heller enn til ulydighet, sier Jensen til Bergens Tidende.

Hun har ikke forståelse for Lysbakkens argumenter om at bevilgningene er så knappe, at innbyggerne ikke får de tjenestene de etter loven har krav på.

— Det er en enorm variasjon kommunene imellom. De fleste kommuner sitter på en betydelig formue. De kan vedta å realisere den og bruke pengene på en mer fornuftig måte. Jeg registrerer at enkelte kommuner truer med å kutte ned på de mest primære oppgavene, mens de er vel vitende om at det er andre steder de kunne ha kuttet, sier Jensen.