• Denne saken føyer seg inn i rekken av saker der vi føler at fylkeslandbruksstyret har bestemt seg for at Os skal tas for alt i verden.

Det virker ikke som man lengre foretar en individuell behandling, sier ordfører i Os, Terje Søviknes.

Han og den Frp/Høyre-styrte kommunen har vært i sammenhengende konflikt med flertallet i fylkeslandbruksstyret de siste årene

— Det er riktig at vi har et arbeid som pågår med kommuneplanen. Men den prosessen er snart avsluttet. Da synes jeg det er direkte maktmisbruk at styret kommer med helt andre konklusjoner enn i uttalelsen til kommuneplanen.

Styret mener jo at området kan frigjøres til boligformål.