— Denne saken er det verste jeg har sett når det gjelder dårlig etterforskning. Politiet har ikke vært objektive, og har overhodet ikke vært interessert i forhold som kunne bevise Nysæthers uskyld. Saken burde vært ferdig etterforsket og henlagt etter et par måneder. Politiets opptreden i denne saken er et overgrep mot Nysæther, sier Mjeldheim.

Bergen tingrett frifant i går Nysæther, og i dommen blir politiets etterforskning kraftig kritisert. Dommer Ove Kjell Hole skriver av at hele bevisførselen er preget av mangelfull etterforskning.

Aktor, førstestatsadvokat Walter Wangberg, uttalte i går til BT at etterforskningen hadde vært for dårlig.

Politiet kritiseres for en rekke mangler ved etterforskningen.

  • Rådgiveren på jentens skole vitnet i retten på at jenten diktet opp så mange historier at skolen anså det som et stort problem. Rådgiveren ble avhørt av politiet, men ble aldri spurt om noe annet enn samtaler hun hadde med jenten – til tross for at rådgiveren i avhøret fortalte at det «var deler av jentens historie som skurret».
  • Det ble aldri hentet ut utskrifter fra Nysæthers mobiltelefon.
  • Familien som bor i huset som ble pekt ut som åsted, ble aldri avhørt. Kvinnen som bor i huset, vitnet i retten, og forklarte at hun var hjemme hele den kvelden overgrepet skal ha skjedd.
  • Nysæther har hele tiden forklart at han kjørte lastebil store deler av tidsrommet da overgrepet skal ha skjedd. Politiet var ikke interessert i å kontrollere dette ved å sjekke skiver fra bilens ferdskriver.
  • 12-åringen hevdet å ha tatt graviditetstest på et legesenter rett etter overgrepet. Legesenteret har ikke registrert henne som pasient. Politiet avhørte aldri personalet på legesenteret.
  • Nøkkelknippene til huset som skulle være åsted, ble aldri kontrollert, til tross for at Nysæther og flere av vitnene forklarte at Nysæther aldri har hatt nøkkel til huset.

Etterforskeren som hadde ansvar for saken, innrømmet i retten at det var forhold som burde vært sjekket bedre.

— Vi må ta kritikk på dette, og vi må gå gjennom saken og se hva vi kunne gjort bedre. Kritikken tyder på at kommunikasjonen mellom etterforsker, politijurist og statsadvokat ikke har vært så god som den burde vært, sier førstebetjent Kjell Mo ved person- og voldsavsnittet ved Hordaland politidistrikt.