— Jeg vil gå så langt som å si at bedriften har ødelagt min klient. Etter det hardkjøret han ble utsatt for, måtte han sprekke til slutt, sier advokat Leon Larsen til Bergens Tidende.

Rettssaken mot Frank Mohn Services AS vil trolig gå i Bergen tingrett i juni i år. Larsen har forsøkt å komme til en minnelig ordning med administrerende direktør i selskapet, Trond Mohn, uten å lykkes.

— Jeg må si jeg er skuffet over at selskapet ikke erkjenner noe ansvar for det som er skjedd. Tross alt skal det veldig mye til før et så ungt menneske blir 100 prosent uføretrygdet.

Legeerklæringene sier at bedriften i liten grad har vært i stand til å fange opp Hauglands gjentatte signaler når det gjelder det store psykiske presset han har vært utsatt for, og at hans sykdom med stor sannsynlighet ville vært unngått dersom så hadde skjedd, sier Larsen.

— Generelt har jeg inntrykk av at arbeidsmiljølovens bestemmelser ikke fungerer. Selv store, seriøse arbeidsgivere gir blaffen i reglene, så lenge dette ikke får konsekvenser for dem, sier Leon Larsen.