— Bosset holder på å kvele oss.

Pia Lindseth er lei. Hun har bodd i sentrum i 20 år, og ser ingen ende på de voksende bosshaugene.

— Folk er totalt likegyldige, og slipper fra seg boss der de står, mener Lindseth, og etterlyser den gode, gamle solidaritetsfølelsen. Dessuten vil hun ikke bare gi ungdommen skylden for bossproblemet. Hun ser voksne slenge fra seg ting på bakken også.

Ber politikerne våkne

— Hva skal til for å bli kvitt problemet, da?

— Først og fremst må problemet opp på et nivå der politikerne tar det på alvor. Det er underlig at ikke flere av dem har grepet fatt i bossproblemet nå i disse valgtider. Dessuten har jeg lenge foreslått bøtelegging, jeg tror rett og slett det er et språk flere forstår.

Slik Lindseth ser det, er problemet todelt: Bosset som folk slenger fra seg på gaten, og husholdningsavfallet. Selv bor hun i Lille Øvregate, og ser ofte kartonger og bossposer ligge ved siden av bosspannene.

— Bossbilene tar jo ikke med seg det som ligger ved siden av, og dermed blir poser liggende og slenge på fortauet, sukker hun.

Holdningsendring

Hyblifiseringen må også ta en del av skylden, ifølge Lindseth.

— Det er nesten ingen som føler ansvar lenger. Vi som bor her fast, rydder og koster. Folk som bare leier, gir mer blaffen i å holde det rent og ordentlig rundt huset, mener hun og etterlyser huseiere som følger bedre opp.

Oppfordringen er klar: Folks holdninger må endres. Ingen har godt av å gå rundt i så mye boss.

LEI: Pia Lindseth har bodd i sentrum i 20 år, og er lei den økende bossmengden. - Hvor ble det av fellesskapsfølelsen? <br/>Foto: GIDSKE STARK