• Det er et langt større problem med innenlands bortføring enn barnebortføring til og fra utlandet, hevder bergensadvokat Olav Kristian Saggau Holm.

LENA VERMEDAL

BT skrev i går om barnebortføring både til og fra Norge. Holm, som har håndtert flere saker der mor har tatt med barna og flyttet andre steder i Norge, mener at omfanget av bortføring innenlands er større.

— Det er like nærliggende å kalle det bortføring når den ene forelder flytter innenlands for å unndra den andre forelderen kontakt med barnet.

- Bitterhet ligger bak

— Mødrene flytter helt uten grunn og har ikke fått seg arbeid. Det blir helt irrasjonelt. De tenker at de skal verne barnet. Men ofte er det bitterhet eller uenighet i barnefordelingsvedtak eller dom/forlik som ligger til grunn, sier Holm. Han forteller om fedre som sliter med lange reiser for å treffe barna sine i helgene.

— De er frustrerte og fortvilte. Ofte er det slik at en dommer automatisk vil gi mor medhold. Det er de nære båndene mellom mor og barn som vektlegges. De skal være tøffe de fedrene som orker å stå opp mot systemet, sier Holm.

Advokatfirmaet Holm & Mørk håndterer omkring ti slike saker årlig.

- Kan flytte hvor hun vil

Advokat Trine Birgit Rysst har i noen tilfeller vært motpart i slike saker.

— Det blir altfor sterkt å kalle dette barnebortføring. Dersom moren har aleneomsorg for barnet, har hun all rett til å flytte hvor hun vil. Etter samlivsbrudd er det veldig vanlig at mor flytter tilbake til sitt hjemsted og sine røtter. Hun gjør det av hensyn til barnet. Det er ikke mitt inntrykk at mødre stikker av. Det er oftere far som ikke følger opp samvær med barna sine, sier advokat Rysst.

Ifølge Foreningen to foreldre er det vanlig at foreldre ikke blir enig om bosted etter et samlivsbrudd. Det har imidlertid vært en bedring de siste årene.

- Bort fra voldelige menn

— Veldig mange menn tar kontakt med oss. De opplever at barna flyttes vekk uten at de har mulighet til å påvirke. I noen tilfeller må selvsagt kvinner komme seg vekk fra voldelige menn, men mange kvinner flytter rett og slett for å få problemene på avstand. De tar andre hensyn og tenker ikke på barnet, sier Kristian Amlie, styremedlem i Foreningen to foreldre, Hordaland.

Aleneforeldreforeningen deler ikke advokat Holm syn.

— De tilfellene advokat Holm referer til må være helt ekstreme. Det stemmer ikke med virkeligheten. Det er ikke bortføring når kvinner flytter til sitt hjemsted med barn. Hvorfor kan ikke far flytte etter? spør Stig Rusten, leder i Aleneforeldreforeningen.

Rusten viser til en NOVA-rapport som sier at tjue prosent flytter ut av kommunen etter samlivsbrudd.