— Dei store oppkjøpa desse selskapa har gjennomført i utlandet på slutten av 1990-talet har gitt langt større produksjon enn etterspurnaden. Derfor har prisane rasa, seier Braanaas til NRK Sogn og Fjordane.