— Denne saken viser et totalbilde av en person som bedriver overgrep mot sin familie over år. Skulle vi tatt med hvert enkelt tilfelle, ville det blitt utallige sider, sa aktor, politiadvokat Kjetil Kvalvik, i sin prosedyre.

— Vi har fått innblikk i en familiesituasjon som har vært horribel. En familiefar som har opptrådt krenkende overfor sin samboer og sine barn, fortsatte Kvalvik.

Han fremholdt at bevisførselen ikke levner tvil om at advokaten både skal dømmes for vanskjøtsel, vold og sist for å ha drapstruet sin egen sønn.

Den tiltalte advokaten har fra før av fått et forelegg på 15.000 kroner for såkalt skremmende, plagsom eller hensynsløs atferd. Bakgrunnen var at han under en taxitur skal ha sagt at kollegaen til sjåføren sto på dødslisten etter å ha vitnet i en drapssak. I denne saken var en av advokatens klienter involvert.

— Det er noe av det samme vi ser når tiltalte får en klient til å komme hjem til seg, og deretter truer sønnen på livet, sa Kvalvik.

Politiadvokaten la til at tiltalte ikke greier å skille mellom sin offentlige rolle og sitt private liv.

Under straffesaken har det fra flere hold vært gjort et poeng ut av at samboeren til advokaten har trukket sin forklaring, så kommet med ny forklaring, og deretter trukket den igjen.

— Det er helt vanlig i familievoldssaker. Hun har vært sterkt bundet til ham på flere måter, og ikke minst hensynet til barna har vært viktig. Samboeren har vært under et umenneskelig press.

— For henne har et valg om å bryte forholdet, vært som å velge mellom pest og kolera, mente Kvalvik.

— Dette er og har vært en familie i dyp krise. De har fått tragiske følger, spesielt for eldstesønnen. Han vil være preget en lang stund fremover, kanskje resten av livet, sa Kvalvik, før han la ned påstand om at advokaten også dømmes til å betale 50.000 kroner i erstatning til sønnen.