Skauge er en av de fremste bybaneforkjemperne i bystyret. Han lar seg ikke vippe av pinnen fordi samferdselsministeren mener bergenserne selv bør betale driften av bybanen gjennom bompenger, eller av at Høyres Monica Mæland truer med å trekke støtten til Bergensprogrammet.

Asfalt på hjernen

— Vi må presse staten for å få tilskudd til driften, slik de får i Oslo. Men vi må ikke gamble med Bergensprogrammet og sette hele bybanen i fare, slik Monica Mæland gjør, sier Skauge.

Han mener det hele tiden har vært klart at driften delvis skal finansieres av bompenger.

— Høyre har panikk for at bompengene skal brukes til noe annet enn asfalt, men bilistene er jo blant dem som vil nyte godt av bybanen. Den vil fjerne biler og busser fra et overbelastet veinett og forhindre total kollaps. I realiteten betaler bilistene for at noen skal flytte seg fra veien, slik at alle kommer frem. I Oslo går nesten alle bompengene til kollektivtrafikk, sier Skauge.

- Feilslutning

Kommunaldirektør for miljø og byutvikling, Edel Eikeseth, sier det blir helt feil å knytte de 100 millionene som skal skaffes til kollektivtrafikk årlig, til bybanen alene.

— Det er en total feilslutning. Pengene skal brukes på alle kollektivtiltak i byen. Bybanen vil erstatte en rekke bussruter, og frigjør dermed ansatte og midler som kan brukes andre steder. Politikerne har vedtatt å satse på kollektivtransport. Driften av bybanen utgjør bare en liten del av denne potten, sier Eikeseth.