— Gruppen som har vurdert ulike fordeler for de ansatte består, foruten meg, av personalansvarlige og to tillitsvalgte for de ansatte. Vi opererer ikke med skjulte motiver, sier Skorpen Hansen.

— I april hadde dere veldig fokus på pris. Forstår du ikke at det oppleves som urimelig at den som da legger inn det laveste tilbudet ikke engang blir kontaktet for videre forhandlinger?

— Jeg hører hva du sier. Men dette er en kurant sak, som har vært behandlet på en kurant måte.

Rådmannen mener treningsavtalen med Os Helsepark var best, selv om den var dyrest. Dette fordi det er kiropraktor, fysioterapeut og psykolog knyttet til helseparken. I e-posten der tilbudet lanseres går det klart frem at tilbudet om klippekort til 1000 kroner gjelder på treningen, og ikke i forhold til de andre aktivitetene.

Skorpen Hansen føler ikke han har unndratt et godt tilbud for sine ansatte.

— Hele poenget med slike fordelsprogram er at du velger ett tilbud. Vi har kun avtale med Os Helsepark og vil ikke gå ut med tilbudet fra Cha-Zet.

Rådmannen i Os mener det er helt uproblematisk at kommunen bruker sin makt som stor bedrift i en liten kommune.

— Jeg opplever ikke at det er å bruke markedsmakt når vi inngår slike avtaler for våre ansatte, sier Skorpen Hansen.