• Bergen kommune fremstår som en avgiftsversting. Rapporten som avdekker at kommunen kan ha krevd inn 850 millioner kroner for mye i vann- og kloakkavgift går dessverre inn i en rekke av lignende saker, sier stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp).

Han mener det er behov for en avklaring om hvordan avgifter skal beregnes.

— Byrådet mener at de ikke har krevd for mye i avgifter, mens rapporten synliggjør at det kan være krevd 850 millioner kroner for mye. Jeg er ikke i tvil om at det er krevd for mye. Rapporten viser at det er et voldsomt slingringsmonn når byrådet kan komme til slike konklusjoner. Det rommet må Kommunaldepartementet snarest mulig lukke, sier Sortevik.

Han tror ikke Bergen kommune er den eneste som krever for mye i kommunale avgifter.

— Derfor ber vi departementet foreta en avklaring og presisering av måten å bregne avgiftene på. Sortevik har alt lagt frem et Dokument 8-forslag på Stortinget, der han ber regjeringen sørge for at kommunen for fremtiden beregner seg avgiftsinntekter etter selvkostprinsippet.

Det betyr at avgiftsinntektene ikke er høyere enn utgiftene kommunen har med tjenesten som er avgiftsbelagt.