• Flere parkeringsplasser er et godt våpen mot hyblifiseringen av sentrumsnære boligområder. Det mener Høyres fungerende kommunalråd for miljø og byutviklingssaker, Hans Edvard Seim.

Bakgrunnen for utspillet er gårsdagens artikkel i BT om leiligheten i Sandviken som nå blir til seks hybler.

— Hvis byrådet ønsker å snu den negative utviklingen, bør de først gjøre det mer attraktivt for byggherrer og andre å satse på utbygging av familieboliger i sentrum. Men da må det samtidig bli enklere å få bygget parkeringsanlegg i tilknytning til boligene. Ni av ti barnefamilier har jo privatbil, sier Seim.

Han mener bygningsmyndighetenes og byrådets rigide holdning til biler og parkering bidrar til å stenge ute mange av dem som ønsker å bosette seg i sentrale boligområder. Høyre-kommunalråden synes også det er svært uheldig at ellers attraktive bygårder blir omgjort til rene hybelhus.

— Selvsagt trenger studenter også et sted å bo, men dette handler om hvilken sammensetning av boliger og næringsliv vi ønsker i sentrum. Vi har nok hybler og snackbarer. Nå må vi legge forholdene til rette også for andre som ønsker å bo sentralt. Vi vet det finnes mange småbarnsfamilier og middelaldrende og eldre par som ønsker seg nærmere bykjernen. Og skal disse få drømmen oppfylt, må også bilen få sin plass, mener Seim.