Oberstløytnant Rune M. Røen tror det blir mer penger til vedlikehold etter denne omleggingen.

— Vi vår synliggjort hvor mange penger vi faktisk bruker til vedlikehold, og vi får frigjort mer midler til vedlikehold, blant annet ved å avhende bygningsmasse på hele to millioner kvadratmeter på landsbasis, sier Røen.