• Foreldre skal ikke la være å trøste barna sine. Barn trenger trøst og nærkontakt, og en kan ikke overføre funnene i denne undersøkelsen til trøst generelt, sier forsker, dr. psychol. Kjell Morten Stormark ved Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri i Bergen.

Han er veileder for doktorgradsstipendiat Hanne Braarud, som har studert samspillet mellom spedbarnets reaksjon på akutt, påført smerte og foreldrenes trøsteatferd.

Studien til Braarud føyer seg inn i flere studier der en ser at barn helt ned i to-tre-måneders alderen fanger opp signal fra andre.

— Det nye i vår undersøkelse er at foreldrenes reaksjon i forkant av sprøytestikket også har innvirkning på barnets reaksjon, ikke bare foreldrenes atferd i etterkant. Dette viser at barn bruker foreldre som referanse for sin opplevelse av vaksinesituasjonen, sier Stormark.

Det er helt naturlig for foreldre å være engstelige og urolige når barna skal ha sprøyter, mener forskeren.

— Vær derfor bevisst på at barn lett påvirkes hvis foreldre viser engstelse. Ikke hold barnet hardt inntil for å trøste, for eksempel. Foreldre bør snakke med helsesøster hvis de er bekymret. Slik kan en sammen finne løsninger som er gode både for barn og foreldre, sier forsker Kjell Morten Stormark.