• De allerede iverksatte tiltakene er så omfattende at det bare er stans i elvefisket igjen.

Det er kommentarene som de to fylkesmiljøvernsjefene i Hordaland og Sogn og Fjordane gir Bergens Tidende. I går innhentet de statusrapporter fra elvefisket hittil i sesongen. Og i dag svarer de på panikk-brevet fra Direktoratet for naturforvaltning. — En omfattende dialog med fiskerimyndighetene om tiltak rettet mot oppdrettsnæringen er helt nødvendig nå. Får man ikke til et samarbeid er det lite vi kan gjøre i elvene, sier fungerende fylkesmiljøvernsjef Egil Hauge i Hordaland til BT: - Det er ingen tvil om at situsjonen er kritisk for villaksen, spesielt i Hordaland og i Sogn og Fjordane. Men det skal en del til før jeg i svaret til direktoratet vil anbefale å stoppe fisket i inneværende sesong. Her kommer også hensynet til inngåtte avtaler/kontrakter i lakseelvene inn, sier fylkesmiljøvernsjef Nils Erling Ynnesdal i Sogn og Fjordane.