— Alle barn har krav på en familie og en god oppvekst. Det kan de ikke få når de kommer alene og blir plassert på et asylmottak. Det gjelder flere hundre barn på årsbasis. De bør umiddelbart komme inn i andre omgivelser, og heller bli plassert for eksempel hos fosterforeldre, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy til Bergens Tidende.

Hun tenker seg også andre alternativer. SOS barnebyer, som man har i utlandet, kan også bli en løsning her til lands.

Selv om vi vet at en del av barna med tid og stunder blir sendt tilbake til foreldre som oppspores, bør de likevel slippe å havne midlertidig på asylmottak, slik asylmottakene er i dag, mener hun.

Forsvinner fra mottakene

— Vi er i hvert fall nødt til å tenke helt nytt, sier Dåvøy som allerede har innledet et tett samarbeid med kommunal- og regionalminister Erna Solberg og justisminister Odd Einar Dørum for å finne tidsmessige løsninger.

Hun er også skremt over at så mange barn direkte forsvinner fra asylmottakene, uten at man vet hvilken skjebne de får.

Ny internettrussel

Som barneminister fikk hun under en konferanse i Japan før jul øynene opp for en uhyggelig virkelighet som unge tenåringsjenter opplever:

— Japanerne er med rette meget bekymret over at jenter ned i tretten-fjortenårsalderen kommer i kontakt med pedofile og andre overgripere via internett på mobiltelefonen.

Det er heldigvis ikke blitt vanlig med internett på telefonen hos oss ennå, men det kommer. Dette gir skremmende perspektiver, for de unge tøyer grenser uten å vite hva de risikerer, fortsetter Dåvøy.

Effektiv tipstelefon

Hun nevner at Barne- og familiedepartementet har opprettet en egen tipstelefon som har vist seg å være effektiv for å komme en del av denne type overgrep til livs.

— Den mest alvorlige utfordringen fremover gjelder handel med barn over internett. Dette er en av de groveste former for kriminalitet, og slike saker gjør meg både matt og rasende.

Ikke noe land kan løse dette problemet alene. Selv om vi har et godt lovverk, vet vi at det foregår så mye barnehandel og seksuelt misbruk og andre overgrep i det skjulte at det krever et tett samarbeid mellom myndighetene over landegrensene, sier Laila Dåvøy.