Akkurat det fikk Norman til å bli noe skarpere i stemmen. Og Lae modererte seg først fra Kambodsjas blodtørstige tyrann til Kina-diktator Mao, for så å gi opp hele sammenlikningen.

Men da hadde allerede Victor D. Norman scoret poeng på poeng i salen. Norman var hos sine egne. Og gjett om de kjente ham. Riktig nok er mannen minister. Men på NHH er han fortsatt guru. Og stemningen tydet ikke på at de som var i salen ser svart på at 900 statlige arbeidsplasser skal flyttes fra Oslo i løpet av en treårs periode.

Kanskje er det heller ikke så rart. Det er beregnet at hovedstaden vil få ett tusen nye statlige arbeidsplasser hvert år fremover.

Bergen den eneste ...

Helge Jordal pekte da også på at statsminister Christian Michelsen i sin tid var av den oppfatning at Bergen er det eneste sted i verden som egner seg for menneskelig eksistens.

Det mente ikke Konkurransetilsynets representanter. Blant annet var osingen Steinar Eskild Trovåg av den oppfatningen at det var en stor fordel å være i nærheten av dem man skulle føre tilsyn med. Altså de store økonomiske aktørene i Oslo.

Norman på sin side raljerte over motstanden blant annet med å spørre om man ikke trodde at det var kunnskap om økonomi ved Norges Handelshøyskole fordi den ligger i Bergen. Og salen jublet.

Tvangsflytte?

Oslos byrådsleder Erling Lae (H) mente at det var viktigere å redusere det statlige byråkratiet enn å drive med tvangsflytting av 900 mennesker og deres familier.

Til det repliserte Noman at det var påfallende at Lae var mot å flytte tre hundre arbeidsplasser ut av Oslo, men villig til å legge ned flere hundre. Han understreket dessuten at det ikke var snakk om å tvangsflytte noen. De ansatte kan enten blir med på flyttingen, eller de vil få fortrinnsrett ved nye statlige jobber i Oslo. Og i og med at det blir ett tusen ledige statlige stillinger i løpet av året, mente han at de fleste ville får seg noe annet å gjøre raskt.

— Jeg tror ikke arbeidsplasser har følelser, sa Norman.

Integritet?

Men de ansatte pekte på at det var viktig å være nær dem man skal føre tilsyn med, mente Norman at det slett ikke var noen fordel.

— De som besøker Sjøfartsdirektoratet oftest, er Rederiforbundet. Og jeg tror ikke det er noen fordel at direktoratet ligger vegg i vegg med rederne. Eller at Post- og teletilsynet ligger vegg i vegg med Telenor.

De tilsynsansatte reagerte kraftig på dette og mente at Norman dermed beskyldte dem for å mangle integritet. Det nektet Norman for, men han holdt likevel på sitt:

— Jeg synes det er en fordel at Sjøfartsdirektoratet ligger i Haugesund så de ansatte heller møter passasjerene på Sleipner enn de ansatte i Rederiforbundet.

Konkurransetilsynets Hanne Sterten mente at økonomisk kriminalitet kom til å blomstre fordi Konkurransetilsynet ville bli kraftig svekket ved at det ble flyttet til Bergen.

Oslos mangel på raushet

Trude Drevland (H) mente at Oslo var alt for nærsynt i denne debatten og at de manglet storsinn.

— Vi mister arbeidsplasser hver dag i Bergen Vi hyler og syter ikke av den grunn, sa Drevland.

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen savnet også raushet fra Oslo. Dette handlet om å bidra til å skape sterke regioner, sa hun.

Per Olaf Lundteigen fulgte opp med å si at vi har en Oslo-elite som «pokker ikke vil bidra med noe som helst».

— Her skal det fjernes 300 og samtidig får de 700 nye. Da blir det ramaskrik. Det er ikke til å forstå ...

Erling Lae mente derimot at hele greien var ren symbolpolitikk som ville ha minimal effekt for de stedene som får tilsynene.

Bedre

Mot slutten av debatten la Victor D. Norman vekt på at flyttingen bare var en del av en omlegging av tilsynenes virksomhet. Det aller viktigste var at det skal bli slutt på at politikerne overprøver tilsynene. Den fristillingen var mye viktigere, mente Norman, og han mente også at det ville bli bedre tilsyn på den måten.

Så ebbet debatten ut med en amper meningsutveksling om Norman og Pol Pot. Og siden NHH-debattkvelder også er vorspiel, var det tid for dans, til Norges beste rockeband, Ephemera, fra Laksevåg - ikke Oslo ...

Da grep den resolutte Trude Drevland anledningen. Hun styrte mot osingen som ikke ville flytte til Bergen og forlangte ham ut på dansegulvet, til tross for at Steinar Eskild ikke brukte å danse.

Nå hadde han ikke noe valg.

Og det har nok ikke Konkurransetilsynet heller.

Det blir nok Bergen. Kanskje skal det legge seg Christian Michelsens ord på hjertet; Det eneste stedet i verden som egner seg til menneskelig eksistens....

MUNTERT TROSS ALT: Oslos byrådsleder Erling Loe (t.h.) fikk mye verbal juling av administrasjonsminister Victor D. Norman (i midten). Bergens byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen mente at Oslo mangler raushet. Men etter tv-debatten var det en munter tone... Foto: Eirik Brekke