I disse dager sender Bergen kommune svar til de 3000 som de siste tre ukene har sendt kravbrev til kommunen.

— Vi har aldri før opplevd å få så mange brev om en enkelt sak. Det har vært litt av en jobb å registrere alle brevene, sier byråd Nils Arild Johnsen, som skryter av den ekstrainnsatsen de ansatte har gjort.

Etter at Bergens Tidende la kravbrevet ut på nettet har flere tusen bergensere sendt inn kravbrev, for å hindre at kommunen gjør gjeldende foreldelse.

— Vi kan garantere at alle de som eventuelt har penger til gode skal bli behandlet likt, lover Johnsen.

Men før det kan gå ut melding om størrelsen på det beløpet som eventuelt skal tilbakebetales, må bystyret fatte et endelig vedtak i saken. Foreløpig er det verken enighet om hvor mange penger som er krev for mye, om innkrevingen har vært ulovlig, eller om det skal betales penger tilbake.

Flere ulike utredninger er kommet til forskjellige svar både når det gjelder beløpets størrelse, og om tilbakebetaling.

Saken skal opp i komité for næring og finans i dag. Da kan alle brikker falle på plass. Men møtet kan og ende med at det avholdes en stor høring om saken, eller at man beslutter å prøve saken for retten. Da med utgangspunkt i den forliksklagen tingrettsdommer Gunnar Torkildsen har fått henvist til tingretten.

Nils Arild Johnsen mener det ikke har vært nødvendig å sende inn kravbrevet.

— Jeg har hele tiden ment at alle bør likebehandles. Det har derfor ikke vært nødvendig med et kravbrev, og det er heller ikke nødvendig å sende forliksklage. Alle blir behandlet likt, lover Johnsen.