De 350 hordalendingene som sto på venteliste etter andre opptak, hadde ifølge Skavhellen fått skoleplass da semesteret startet ved de videregående skolene i går. 875 sto på venteliste etter første opptak.

I Sogn og Fjordane var det 90 stykker som ikke hadde fått oppfylt et av sine tre ønsker i går.

Alle nordmenn har ifølge Opplæringsloven rett til treårig videregående opplæring innen fem år etter avsluttet ungdomsskole.

Byttedag

Ikke alle har fått oppfylt sitt første ønske for skoleplass. I prinsippet er inntaket ferdig ved skolestart, men for noen er det fortsatt håp om å få førstevalget oppfylt.

Kommende fredag arrangeres det såkalt «byttedag» for videregående elever i Hordaland som ikke har fått ønsket sitt oppfylt.

Kriteriene for å bytte er følgende:

n Du har fått tilbud om en skoleplass som er så langt borte at du må bo på hybel.

(Fremmøte for registrering utenfor Fylkesbygget i Agnes Mowinckels gate. 5 i Bergen torsdag 21. august mellom 11.00 og 12.00).

n Du har fått tilbud om skoleplass som ligger minst 30 kilometer fra hjemadressen.

n Du må skifte buss to ganger.

n Skoleplasseringen er unaturlig i forhold til bosted.

(Fremmøte for registrering utenfor Fylkesbygget torsdag mellom 14.00 og 15.00).

n Du har legeattest som sier at du må plasseres på annen skole.

(Ta direkte kontakt med inntaksleder i perioden 19.-21. august).

Blir oppringt

Søkere som ikke har fått tilbud om plass på første kursønske, vil bli oppringt av inntakskontoret førstkommende lørdag og søndag mellom 10.00 og 16.00, dersom det dukker opp en ledig plass. Da må du svare ja eller nei på henvendelsen. Denne gruppen skal ikke møte til byttedagen.

Eventuelle restplasser som er ledige etter helgen, blir lagt ut på inntakskontoret og på internettsiden til Hordaland fylkeskommune. Inntaket blir endelig avsluttet 29. august.

I Sogn og Fjordane hadde de i går 300 ledige plasser, men 90 som står uten tilbud.

— Grunnen er at loven sier at vi skal oppfylle ett av elevens tre ønsker, forklarer fagkoordinator Reidun Liljedahl Fimreite ved kontoret for inntak og formidling ved fylkeskommunen i Sogn og Fjordane.

Mas hjelper lite

Inntakskontorene opplevde et råkjør av folk som ringte i går. Ifølge Liljedahl Fimreite er det ingen vits i å mase.

— De som får tilbud om plass, blir oppringt etter ventelisten. Det er heller ingen vits i å møte opp på skolen for å se om det dukker opp en plass, sier hun.

Karakterene fra ungdomsskolen avgjør rekkefølgen på ventelisten.

Det er størst press på yrkesfagene. Fredag avgjør fylkesutvalget i Sogn og Fjordane om det skal opprettes en ekstra klasse for yrkesfag i Årdal og Stryn.