• Dersom kommunen har tatt seg for mye betalt for skolefritidsordningen må pengene betales tilbake, sier leder for forbrukerkontoret i Hordaland, Anne Råheim.

Råheim kjenner saken om satsene for skolefritidsordning gjennom artikler i Bergens Tidende. Hun presiserer at hun ikke vet tilstrekkelig til å ta stilling til om kommunen tar seg for mye betalt. Likevel slår hun en ting fast.

Pengene tilbake

— SFO skal være priset til selvkost. Har kommunen beregnet for høy foreldrebetaling, skal foreldrene selvsagt ha pengene igjen, sier hun.

Råheim mener det er naturlig med tilbakebetaling til den enkelte bruker. Hun mener det ikke vil være tilstrekkelig, slik kommunen nå legger opp til, å redusere satsene i fremtiden.

— Det er et prinsipp som gjelder for veldig mange andre kommunale tjenester. Har kommunen beregnet feil, må det betales tilbake.

— Er slike kommunale feilberegninger et generelt problem?

— Det ser ut til at det kan være det for en del kommunale tjenester som er avgiftsbelagt. Beregningen av selvkost er vanskelig. Det er vanskelig å beregne hva som går med og hvilke kostnader som er knyttet opp til den enkelte tjeneste. Systemet for beregning av selvkost er kommet de seneste årene. Mange kommuner har for dårlige rutiner og mangler erfaring for slike beregninger, sier Anne Råheim.