• Årsaken til at det tok så mange dager før undersøkelsen fant sted, er at det var gått for lang tid etter overgrepet til at vi kunne sikre spor.

Da må vi ta undersøkelsen når vi har tid, sier seksjonsoverlege Ingrid Borthen ved Kvinneklinikken i Bergen.

Etter 72 timer er det ikke lenger mulig å sikre biologiske spor etter gjerningsmannen. Da forsvinner også hastestempelet på saken.

— Problemet vårt er at vi bare har én person som kan utføre disse undersøkelsene, og det er meg. Men bemanningen vil bli styrket i løpet av året, forklarer Borthen.

Hun understreker at både jenten og hennes foreldre har fått tilbud om samtale med sosionom og barnepsykiater.

— Hvis familien føler de ikke har fått nok hjelp, må de ta kontakt så snart som mulig. Vi skal hjelpe dem allerede i dag om nødvendig, sier Borthen.

Direktør Per Magnus Isaksen for psykiatrisk divisjon i Helse Vest syns det er rart at jenten ikke har fått bedre oppfølging fra sin barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk. Han håper og tror det hele skyldes en kommunikasjonssvikt.

— Det er ikke sånn det burde være. En jente som er voldtatt må jo helt klart få hjelp umiddelbart dersom overgrepet er verifisert, sier Isaksen, som ber familien ta kontakt med lederen for den aktuelle poliklinikken for å få i gang oppfølgingen.