— Når en kommune går inn som aktør, slik Os har gjort, kan det være skjult subsidiering. Det kan i neste omgang skade andre aktører i markedet og være i strid med konkurranselovgivningen, sier Forsdahl.

Han mener det i utgangspunktet ikke kan være en kommunal oppgave å drive turoperatørvirksomhet, men han kan heller ikke uten videre stoppe den.

— Men vi klarte å stanse Televerket, som i sin tid arrangerte og subsidierte liknende turer, sier Forsdahl.

Han mener reiselivsbransjen allerede drive med så knappe marginer, at han er tvilende til at en kommune kan tilby langt billigere reiser, uten å subsidiere dem.