Neergaard mener området berikes av gangveien og broen. Området blir lettere tilgjengelig. Det blir lettere å gå ut til den vesle holmen, særlig ved flo sjø.

«..badestranden blir like attraktiv som rekreasjonsområde..» og «..holmen blir enda mer attraktiv i det man får en trygg og sikker tilkomst hele døgnet.

Neergaard avviser at holmen blir privatisert. Han avviser også at badestranden og badevannet blir ødelagt.

Han konkluderer brevet med at «..tiltaket ikke, eller i verste fall knapt, kommer i konflikt med noen privatrettslige rettigheter. Tiltaket forbedrer den almene tilgjengelighet til Vesle Fureviksholmen. De aktiviteter som i dag finner sted i området kan fortsette som før.»