— Nor-Cargo prøver å gjøre uroen om utbyggingen av godsterminal til vårt ansvar, men den tar ikke vi i det hele tatt. Det er Bergen og Omland Havnevesen som bygger ut med Nor-Cargo Bergenske som den store pådriveren, sier Øyvind Moss Pedersen, leder i Bergen Losse- og Lastearbeiderforening.

Hans 23 medlemmer forsvarer retten til å gå om bord i båtene og stå for lasting og lossing.

— Denne fortrinnsretten kommer vi aldri til å gi fra oss. Gjør vi det, kan det få konsekvenser for havnearbeidere i hele Europa, sier Pedersen.

— Hvorfor skal dere stå for dette arbeidet når sjøfolkene om bord både har utstyret og kompetansen til å gjøre arbeidet?

— Sjøfolk er sjøfolk og havnearbeidere er havnearbeidere. Vi vil beskytte våre arbeidsplasser, sier Pedersen.

Han mener rederiene drive sosial dumping.

— De ansatte om bord i båtene, de aller fleste av dem fra lavinntektsland, har langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn havnearbeiderne. Vi kan ikke gi fra oss våre faglige rettigheter og legitimere sosial dumping.

— Konsekvensen av dette kan bli at store deler av trafikkgrunnlaget forsvinner og da står dere uten arbeid?

— Det er hinsides all fornuft. Hadde Nor-Cargo drevet videre ville alt dette gått i sin gode gjenge. Det eneste vi eventuelt kan føle ansvar for er å gi et snarlig svar, slik at ikke havnevesenet kaster bort en masse penger. Men Pedersen er i forhandlinger og kan være villig til å strekke seg litt.

— Bemanningsreduksjoner kan være aktuelt, men det kan vi ikke ta stilling til før vi har hatt et medlemsmøte på det. Men vi lover en snarlig avgjørelse, sier Øyvind Moss Pedersen. Avgjørelsen kan falle på et medlemsmøte i fagforeningen i dag.