Han viser til den tiltalte 41-åringens gjentatte trusler mot ekskonen, og innholdet disse truslene har.

— Han skal ha sverget for sin Gud at han skal drepe henne. De mange voldsepisodene og grove truslene han har fremsatt, viser at han er i stand til å gjøre det, sier Vegsund.

I følge tiltalen mot 41-åringen skal han ved et tilfelle ha truet med å helle syre over Somayeh, slik at ingen mer skulle få lyst på henne.

Vegsund vurderer forløpende hvilke tiltak som skal iverksettes.

— Vi har alt lagt planer for å skaffe Somayeh nytt bosted og ny identitet dersom det skulle bli nødvendig, sier Vegsund.

Også Hamid Darabis bistandsadvokat, Øystein Andersen, er bekymret for klienten og hans families sikkerhet.

— Det virker som om tiltalte er villig til å gå langt for å beholde sin ære. De alvorlige truslene som er fremsatt og handlingen han alt har utført, viser for alvor det, sier Andersen. Han kommer til å kreve en samlet en oppreisning og erstatning på rundt 450.000 kroner til Hamid Darabi.

Den tiltalte 41-åringens forsvarer, advokat Eirik Nåmdal, vil si minst mulig i forkant av rettsaken.

– Min klient erkjenner ikke straffeskyld for noen av forholdene. Når det gjelder drapsforsøket han er tiltalt for, så hevdet han at han bare forsvarte seg i situasjonen som oppsto, sier Nåmdal.