• Sophus Tromholt på nordlysstasjonen i Kautokeino.

  FOTO: Sophus Tromholt

 • Kautokeino-samer.

  FOTO: Sophus Tromholt

 • Johannes Mathisen Hætta, 80 år.

  FOTO: Sophus Tromholt

 • Anna Aslaksdatter Gaup, Anna Johnsdatter (Jonsdatter) Sernby (Somby).

  FOTO: Sophus Tromholt

 • Strandparti fra Kautokeino.

  FOTO: Sophus Tromholt

 • Sjøsamer på fiske i Lærredsfjord. Noten trekkes inn.

  FOTO: Sophus Tromholt

 • Samegutter på ski.

  FOTO: Fotograf Sophus Tromholt

 • Sametelt.

  FOTO: Sophus Tromholt

Arven etter samene

Sophus Tromholt kom til Bergen for å jobbe som lærer, men fikk sitt ettermæle som portrettør av den samiske befolkningen. Nå er fotografiene hans blitt en del av verdensarven.

Mikkel Josefson Neckela.

Mikkel Josefson Neckela.

FOTO: Sophus Tromholt

Brita Olsdatter Nango med barn.

Brita Olsdatter Nango med barn.

FOTO: Sophus Tromholt

Johannes Abrahamsen Motka, 40 år.

Johannes Abrahamsen Motka, 40 år.

FOTO: Sophus Tromholt

Johannes Johannesen Hætta (19 år) og Lars Larsen Gaino.

Johannes Johannesen Hætta (19 år) og Lars Larsen Gaino.

FOTO: Sophus Tromholt

Elen Marie Olsdatter Tornensis.

Elen Marie Olsdatter Tornensis.

FOTO: Sophus Tromholt

Unge samiske piker.

Unge samiske piker.

FOTO: Sophus Tromholt

Brita Johannesdatter Tornensis.

Brita Johannesdatter Tornensis.

FOTO: Sophus Tromholt

Den danske
hobbyfotografen kom til Vestlandets hovedstad i 1875 for å begynne i jobb på Tanks skole. Han hadde også en helt spesiell fascinasjon for nordlyset, og da Sophus Tromholt i 1882 fikk et norsk statsstipend til å forske på nordlys i Kautokeino, tok han med seg kamera. I løpet det neste året portretterte han samene og livene deres.

- Vi skjønte tidlig at disse bildene var helt spesielle, og hadde enorm betydning for norsk fotohistorie. Det var derfor de i første omgang ble tatt inn i registeret over Norges dokumentarv, forteller Solveig Greve.

Hun er førstebibliotekar ved Universitetet i Bergen (UiB) og jobber på avdelingen for spesialsamlinger. Siden 1970-tallet har hun vært særlig opptatt av Tromholts fotoarkiver, som befinner seg blant spesialsamlingene her i Bergen.

Fotoarkivene til Tromholt er for tiden utstilt i vinduet ut mot Nygårdsgaten i Stein Rokkans hus. Greve sier at de har stilt ut mange slags billedsamlinger her, men at hun ikke før har opplevd at folk har stoppet opp så ofte som nå.

- Det som gjorde Tromholt unik, var at han kom til Kautokeino som en venn. Du kan se i samenes øyne at de ikke blir fotografert av en fremmed, slik som de hadde blitt så mange ganger før. Det er det som på fagspråket kalles fotografiske karakterportretter. Tromholt navnga flere av dem, og la vekt på identiteten deres, forteller Solveig Greve.

Men Tromholts fotosamling var ikke bare av interesse her hjemme i Norge. Samlingen er blitt en del av UNESCOs verdensarvliste. I UNESCOs begrunnelse heter det:

«Disse portrettene er unike i sitt individualistiske og menneskelige utgangspunkt, de viser samefolket som noe mer enn rasebaserte stereotyper og eksotiske turistobjekter. Bildene er først og fremst en kilde for den internasjonale interessen for urfolks kultur og fremstillingen av urfolk som «annerledes». Tromholts bilder er viktige historiske og politiske kilder i denne debatten.»

Tromholt var egentlig astrofysiker og lærer i naturvitenskap. Men det var som fotograf, ikke som nordlysforsker, hans Kautokeino-opphold satte spor.

- Han lyktes ikke så altfor mye i forskningen, og vi kan vel si at han som vitenskapsmann var ganske mislykket. Egentlig hadde Sophus Tromholt på mange måter gått i glemmeboken, men så ble han gjenoppdaget som fotograf av oss her i Bergen, forklarer Greve.

Selv om Tromholts bilder er blitt anerkjent for sitt menneskelige og likeverdige utgangspunkt, har Solveig Greve undret seg over at boken og reisebrevene han skrev under oppholdet hadde en annen tone.

- Jeg ble ikke like glad i forfatteren Tromholt som fotografen. Boken han skrev om oppholdet, «Under Nordlysets Straaler. Skildringer fra Lappernes Land» (1885), og reisebrevene han skrev til Morgenbladet, bærer preg av en nedlatende holdning i måten han beskriver samene på. Bildene, derimot, har en helt annen sympatisk, likeverdig holdning, forteller Greve.

Norge anno 1800 var preget av en sterk, nasjonalistisk tankegang som gikk hardt utover samene. Det førte til visse diskriminerende holdninger til urbefolkningen, også innen fotografiet. På denne tiden ble samer fotografert enten som etnografiske rasestudier eller som eksotiske turistattraksjoner.

- Grunnen til at bildene har en annen tone enn det Tromholt skrev handler nok om hvilket publikum han rettet seg mot. Da han skrev brev til Morgenbladet snakket han til sine likesinnede i borgerskapet. Bildene på sin side oppsto i møte med en lokalbefolkning han hadde lært å kjenne, og som akkurat da var hans umiddelbare publikum. Du kan se på bildene at de portretterte trivdes i Tromholts selskap. I motsetning til tidligere fotografier av samene, der de ser mye mer ukomfortable ut, klarte Tromholt å fange blikkene deres på en helt ny, revolusjonerende måte.

Størst betydning har nok Tromholts bilder hatt for den lokale samebefolkningen i Kautokeino. Greve kan fortelle at de har fått mange bestillinger herfra.

- Folk vil gjerne kjenne slekten sin, og siden Tromholt navnga portrettene sine har bildesamlingen hatt en enorm betydning for slektsforskningen der oppe.

Tromholt skal blant annet ha vært veldig interessert i det store Kautokeino-opprøret i 1852. Han fikk tilgang til rettsprotokoller, og gjorde sine egne kildeundersøkelser. Flere av dem som var sentrale i opprøret fikk han også fotografere.

- Tromholt engasjerte seg i samebefolkningens liv og kultur. Det var det som gjorde ham så spesiell. Han vil nok alltid være mer kjent som fotografen, eller «Stjernemannen» som de kalte ham, i Kautokeino, enn som vitenskapsmann i Bergen, sier Greve.

Slå til på høstens supertilbud!

Kun i en begrenset periode.

Digital

Full digital tilgang hver
dag ut året.
Ordinært 199,- / mnd

Helg + Digital

Full digital tilgang hver dag ut året.
Finn roen med papiravisen i helgene.
Ordinært 259,- / mnd

Komplett

Fullstendig oppdatert i alle kanaler - hver eneste dag.
Ordinært 329,- / mnd
Ingen bindingstid. *Abonnementet viderføres til ordinære betingelser i 2016 og løper til det sies opp.
Ved levering av papiravis utenfor Hordaland og Sogn & Fjordane tilkommer det portotillegg. Les våre vilkår her.
Bli abonnent og les videre