Etter flere rettsrunder, setter Høyesterett endelig punktum for uenigheten mellom Lindås kommune og testsenteret på Mongstad (TCM). Kommunen har hele tiden ment at de var i sin fulle rett til å kreve eiendomsskatt fra TCM, noe eierne har klaget på. Høyesterett gir Lindås fullt medhold, og forkaster anken fra TCM. De må også betale saksomkostningene til Lindås kommune, som er på nærmere en halv million kroner.

Klar og tydelig dom

Høyesteretts konklusjon er at selv om produksjonen på Mongstad ikke er inntektsgivende i dag, så er investeringene gjort med hensikt om å få fortjeneste når teknologien er ferdig utviklet og klar for salg. Senteret hører til det loven kategoriserer som «verk og bruk», men trenger uansett ikke tjene penger i dag for at kommunen skal kunne kreve inn eiendomsskatt, ifølge Høyesterett.

Fungerende ordfører i Lindås kommune, May-Eva Sandvik (H) er glad for at den lange rettsstriden nå er over.

- Dette har vært en lang prosess, men nå har vi fått en klar og tydelig dom. Dette bekrefter det vi har opprinnelig gjorde i takstnemden lokalt, sier Sandvik.

Eiendomsskatten fra TCM vil sannsynligvis ligge på rundt 28-29 millioner årlig. For årene 2010 og 2011 var summene langt lavere enn dette.

- Dette betyr at vi får større handlingsrom økonomisk, sier Sandvik.

- Veldig urimelig

TCM har betalt eiendomsskatt, så lenge rettsprosessen har pågått, og pengene har stått urørt på en konto kommunen disponerer. Akkurat hva pengene skal gå til, skal bestemmes i kommunestyret.

- Dette blir nå en politisk sak. Vi har vært veldig sikre på at dette skulle vi vinne, men vi har selvsagt ikke brukt pengene før dette har vært avgjort. Det er nok av formål å bruke dem på, sier Sandvik.

TCM tapte både i tingretten og i lagmannsretten. Styreleder Tore Amundsen er skuffet.

- Vi tar dette til etterretning, men er selvsagt skuffet over at høyesterett er kommet til samme konklusjon som to foregående rettsinstanser, sier Amundsen.

- Miljøet taper

Staten er den største eieren i teknologisenteret, og eier over 75 prosent.

- Det betyr at det meste av disse 30 millionene må tas over statsbudsjettet og betales til Lindås kommune, sier Amundsen.

Han sier at TCM ikke vil klage på summen Lindås kommune vil kreve.

- Kommunen har valgt å bruke høyeste lovlige skattesats, som er på 0,7 promille. Det har vi ingen mulighet til å klage på. Selve skattegrunnlaget har vi hatt en diskusjon med kommunen på og vi er enige om hva det skal være. Det eneste vi har vært uenig i er om vi skulle defineres som «verk og bruk», sier Amundsen.

Han mener det først og fremst er miljøet som taper på dommen.

- Nå får vi 30 millioner mindre til å utvikle teknologi for å redusere co2-utslippene med de konsekvensene det medfører.

120 millioner fra Mongstad

Lindås kommune har tidligere ligget i strid med Statoil Mongstad om størrelsen på den bedriftens eiendomsskatt. Striden endte med at partene inngikk et forlik, der Statoil Mongstad gikk med på å betale 90 millioner kroner i årlig eiendomsskatt til Lindås.

Med dommen mot TCM betyr det at kommunen bare fra disse to bedriftene kan innkassere 120 millioner kroner i året.

Driftsbudsjettet for Lindås var i 2013 på rundt en milliard kroner, så inntektene fra eiendomsskatten utgjør en betydelig del.