-Vi har fortsatt ikke fått inn alle forhåndsstemmene som ble avgitt før valget. Men det siste tallet jeg har hørt er 36.400 forhåndsstemmer. Trolig blir det enda litt høyere, forteller Elin Solberg, leder for valgadministrasjonen i Bergen kommune.

Dermed er det blitt satt klar ny rekord for forhåndstemming i Bergen. I 2007 var det drøye 30.000 som forhåndsstemte.

Hver femte velger

Ved forrige kommunevalg var det drøye 190.000 stemmeberettigede i Bergen.

Det betyr at nesten hver femte mulige velger hadde avgitt stemme allerede før helgen. Solberg forteller om bra tilstrømning også på selve valgdagen.

-Rapportene jeg har fått inn tyder på at det har vært jevnt tilsig hele dagen siden vi åpnet klokken 09. Vanligvis er det noen stille perioder på dagtid. Det kan tyde på høy valgdeltakelse, men det kan også skyldes at folk har hørt at det er meldt uvær til kvelden, og derfor gjør unna stemmingen på dagtid, sier Solberg.

Stenger klokken 21

Valglokalene er åpne til klokken 21 om kvelden. Solberg lover at så lenge man kommer seg til lokalet før klokken 21, får man stemme.

- Alle som står i kø klokken 21, får avlegge stemme. Vi har vakter ute som passer på det. Men vanligvis er det små problemer med køer i Bergen, selv om vi har enkelte valglokaler som er i minste laget, sier hun.

Husk legitimasjon

Hun minner på at det er gjort enkelte endringer av valglokaler i forhold til tidligere: 

Skjold skole er flyttet til Apeltun på grunn av bybaneutbygging.

Gimle og Hunstad er slått sammen til en ny valgkrets i Haukelandshallen.

Nattland skole er flyttet til nye Sædalen skole.

 - Og så må alle huske å ta med gyldig legitimasjon med bilde. Hvis man står i manntallet, kan man stemme i hvilket som helst valglokale innen kommunen, og også uten valgkort. Men har de ikke med gyldig legitimasjon, får de ikke lov, avslutter valggeneralen.

Har du stemt? Si din mening her.