- Norge både kan og bør betale for CO2 reduksjoner i fattige land. En måte å gjøre dette på er gjennom en internasjonalt avtalt avgift på flyreiser. Det bør ordnes slik at den reisende betaler for at det bindes dobbelt så mye klimagass som det slippes ut fra hennes sete. Dette vil både overføre kapital og fremme utvikling. På sikt vil slik investering også føre til en mer rettferdig fordeling av verdens goder, sier BI-professor Jørgen Randers.

Professoren mener at klimabilletter er et glimrende tiltak for å redusere utslippene.

- På sikt håper jeg at dette blir en obligatorisk avgift på alle flyavganger, sier han.

- Du er sikker på at pengene virkelig havner på rett sted?

- Det ergrer meg veldig at folk bruker manglende kontroll som argument for ikke å kjøpe klimabilletter. Selv om det kan ha vært enkelte startvansker, kommer dette systemet til å virke fint. Hvis man går etter gullstandard og FN-godkjente prosjekter er det ingen grunn til å tvile på kvaliteten, sier han.

Hvis de globale utslippene skal bringes ned til et bærekraftig nivå, kan ikke hver enkelt person slippe ut mer en ett tonn klimagass i året. Nordmenn slipper ut 12 ganger så mye.

- Det betyr at den norske befolkning på lang sikt ikke kan slippe ut mer enn 4,7 millioner tonn CO2 årlig, mens det tilsvarende tall for kineserne vil være 1300 millioner tonn. Dette forholdstallet bør ligge til grunn for fremtidige utslippsavtaler mellom landene, mener Randers.