Slår alarm på Helleneset

Slår alarm på Helleneset

Ulovlig camping, avføring i buskene og klær til tørk i trærne på Helleneset. - Jeg frykter for helsefaren, sier Åge A. Landro i Bergen og Omland Frifluftsråd. Se bildene.

Nyheter fra
næringene langs Gullkysten

Studentinvasjonen

Studentinvasjonen

Asbjørn Kristoffersen: Stadig fleire sentrumseigedommar blir hybelhus. Byrådet nøyer seg med å toa sine hender.